Dr. M.V. Prasad
Mr. S.R. Das
Mr. B K Sood
Mr. S.K. Gupta
Mr. B R Dubey
Capt. (IN) V. K. Verma (Retd)
Mrs. Jyotsna Brar
Dr. Sumer Singh
Ms. Jamila Singh
Mr. Gegong Apang
Mr. Anil Malhotra
Mr. Pramod Sharma
Mrs. Suniti Sharma
Cdr V K Banga (Retd)